Drums2play logo
Home » Componisten » Jan van Lienden

Jan van Lienden

Jan van Lienden Instrument:
Snare drum

Profiel:

Jan van Lienden had als kleine jongen een tomeloze belangstelling voor muziekkorpsen. Vele jaren speelde hij bij de Bazuin te Utrecht.

Na zijn plaatsing als beroepsmilitair bij de Koninklijke Marechaussee werkte hij jarenlang in een aantal werkvelden bij de marechaussee. In die tijd haalde hij alle slagwerkdiploma's, waarvan enkele 'cum laude' en studeerde hij enkele jaren trompet. Na het afronden van deze studie met het instructeursdiploma, werkte hij vele jaren als succesvol instructeur bij diverse verenigingen, haalde vele nationale titels bij het KNFM topconcours en wist hij ook brons en zilver te vergaren bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade.

In de loop der tijd volgde hij een opleiding 'choreografie' en moest hij als eindopdracht een show schrijven voor de drumfanfare van de Luchtmachtkapel. Tevens was hij mede-auteur van het boekwerk 'Handleiding Tamboer-maitre' (uitgegeven door de Bond van Orkestdirigenten) en wordt hij veel op projectbasis door korpsen ingehuurd als showinstructeur.

Jan heeft tot op heden vele slagwerkgroepen en drumfanfares geleid en heeft veel kampioenstitels behaald, onder andere op het Wereldmuziekconcours Kerkrade. Nu werkt hij als als plaatsvervangend instructeur en tamboer-maitre bij het historisch tamboerkorps. Jan vat zijn werk bij het Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee zeer serieus op en zal altijd naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau blijven streven.

Contactgegevens

Drums2Play

Benraatshoef 1
4941 TL Raamsdonksveer
Nederland

Tel: 06 - 27 30 20 70

Email: info@drums2play.nl

Neem contact op